Renslingans Kennel

Drentsche Patrijshond

 

Rasens Karaktär

 

Här följer en sammanfattning av vad den nederländska rasklubben säger om rasens karaktär:

Drentsche Patrijshond kommer ursprungligen från provinsen Drenthe i Nederländerna där de flesta invånare historiskt sett var jordbrukare som även ägde jaktmark. Man behövde en mångsidig hund som fungerade vid allroundjakt, men också som gårds- och familjehund. Jaktmarkerna var ganska små och buskrika, därför krävdes det att hunden höll nära kontakt med sin förare. Denna rastypiska egenskap har tagits väl tillvara på när rasen har utvecklats mot att i jaktsammanhang nästan enbart fungera som stående fågelhund. Idag inriktar sig olika uppfödare på att avla på jaktlusten, eller vaksamheten, eller utseendet, även om det inte alltid är täta skott mellan dem. Man kan dock säga att detta har gett en ganska stor spridning vad gäller temperament.

Generellt är rasen känslig, intelligent, nyfiken, glad, full av energi och trogen.

Rastypiska egenskaper:

Som jakthund är den aktiv, nyfiken, arbetsvillig, om än något självbestämmande, då Drenten traditionellt sett skulle avsöka marken självständigt. Den håller god kontakt med sin förare, är hård mot sig själv (kastar sig genom täta buskage, tar sig genom sumpmarker), mjuk i munnen, dvs. skadar inte viltet.

Som gårdshund är den vaken, vaktar utan att skälla för mycket, är tuff vid oroligheter och tyr sig inte till främmande.

Som familjehund umgås den gärna med människor, är snäll mot barn och accepterar andra husdjur.

Fostran och umgänge

Eftersom Drenten är ganska känslig är en tidig och fortgående socialträning viktig. Bäst är att portionera ut den i lagom doser under valptiden och under hundens första år.

Drenten är mentalt vuxen vid cirka tre års ålder. Under denna tid måste man ha mycket tålamod och inte utsätta hunden för onödig stress.

Du ska inte träna en Drent med alltför mycket tvång eller hårdhänthet, eftersom den då kan bli rädd och reagera med att fjärma sig från sin ägare. En god träning bygger främst på belöning och att vända ryggen till för att visa sitt missnöje. När du måste korrigera din Drent räcker det ofta med att visa dig missnöjd i språk och ögonkontakt för att hunden ska sluta med det du tycker är fel. Mycket viktigt är att vara konsekvent vilket kan vara svårt då Drenten gärna använder sig av snälla ögon och ett kroppsspråk som gör det lätt att glömma sitt missnöje.

En Drent är inte medfött lydig som många påstår, men däremot fokuserad på sin ägare och på att vara denna till lags. Därpå följer att Drenten tycker om att lära sig nya saker tillsammans med sin ägare.

Drentar är inte lämpliga som kennelhundar. De blir ledsna och loja om de blir uteslutna från gemenskapen och umgänget med familjen. De älskar sin familj och är mycket känsliga för stämningar i huset. Det är viktigt att tidigt lära din Drent att vara ensam hemma under för dess ålder lagom långa stunder, då den är mycket sällskaplig. Förutom oönskat protestbeteende vid ensamlämnande förhindrar detta att hunden senare följer varje steg du tar.

Arbetshund

Drenten är en arbetshund och behöver mycket motion och många mentala utmaningar, annars kan dess medfödda jaktinstinkt ta sig oönskade uttryck, såsom att jaga allt slags vilt, boskap, joggare, cyklister och fordon. Vid första tecken på sådant beteende är det viktigt att genast visa sitt missnöje.

                      Genom att arbeta med din Drent stimulerar du dess behov av att göra rastypiska uppgifter. Aktiviteter som passar Drenten är att spåra, leta saker, apportera, simma, naturpromenader och vandringar (här i Sverige även drag med släde och vid skidåkning), lydnads- och jaktträning, och när hunden är ett år, cykelträning.

                      Det säger sig själv, och gäller särskilt en Drent: Hundar som får anstränga sig ute är lugna inomhus.

Välja hanhund eller tik

Skillnaden i uppförande mellan hanhund och tik är inte särskilt stor. Fysiskt är hanhunden större och starkare än tiken. Det förekommer att hanhundar har dominansproblem.

Slutligen: Det är viktigt att lägga mycket tid på att skapa en god kontakt mellan den unga hunden/valpen och dess nya ägare, särskilt med tanke på rasens känslighet och behov av tillit.

Fritt översatt från den nederländska rasföreningens publikation ”Onze Drent”.